Årets Önskelista

Standard

This is my Christmas wish list for this year :) No, I will not translate it to English as there is no use for it in English. Therefore there will only be this explaining note for all you international people ^^ (No, I do not ask for four scratch posts -_-” I’m asking for one of them.)

Nu är jag äntligen klar med årets önskelista ^^ Tycker ni att bilderna eller texten är för liten, klicka då på bilden så blir den större. De sakerna jag önskar mig mest är nog kattklätterträden och fågelburen (som helst bör vara gjort i metall), dock skulle jag verkligen behöva kokböcker ^^” Har ingenting sådant. Och ja, buren kommer få plats… Jag har räknat på detta!

Önskelista julen 2012 ninacrown

I’m Dreaming of a White… Christmas!

Standard

I’m trying to prepare for Christmas, but it ain’t so easy O.O As people may know, I’ll be moving the 8th of December… And that ain’t for free sadly ^^” I hope I’ll be able to afford a celebration, I’ve asked my family to join me in my new apartment due to me being unable to go to Stockholm to visit them (no one can care for my pets here in Västerås, if I go to Stockholm I will most likely be stuck there for a couple of days because of the trains -_-”). But I’ve secured the ham at least! Though it’s vegan o:3

But I’ve composed a Christmas wish list! I’m planing on posting it here tomorrow or during the nearest time ^^ I just have to tweak it a bit!

Another little random thing is my new obsession with… I think their English name is Chinese Button Quail, the Latin is at least Coturnix chinensis and the Swedish name is Kinesisk Vaktel :) They are so cute! I wanna get a little pack of them so I can watch them forage :3

Jag sitter och försöker planera lite inför jul, men det är inte så enkelt O.O Som de flesta säkert vet så flyttar jag den 8e December… Och det är tyvärr inte något som är gratis ^^’ Hoppas att jag ändå kommer ha råd med lite firande, då jag bjudit in min familj att joina mig i min nya lägenhetdå jag tyvärr inte kan åka till Stockholm för att besöka dem (har ingen som kan passa djuren här i Västerås, och åker jag till Stockholm kommer jag säkert vara fast där ett par dagar iom trevliga SJ -_-”). Men jag har ordnat julskinka iaf! Dock är den vegetarisk :3

Dock har jag faktiskt komponerat en liten önskelista! Jag filura på att lägga upp den här imorgon eller när jag känner att jag har tid^^ Jag behöver bara finjustera den lite först.

En annan lite random notis är min nya fixering i Kinesiska Vaktlar. De är så galet söta! Jag funderar på att skaffa mig en liten flock så jag kan se på när de går runt och sprätter och letar mat :3

Owls everywhere!

Standard

Some of the things I got a couple of days ago for my apartment ^^ (Please forgive the crappy quality of the pictures)

Några av sakerna jag köpte till min lägenhet här om dagen ^^ (Var vänlig och ursäkta den dåliga kvaliten på bilderna)

apartment interior lägenhetsinredning lagerhaus owl uggla fox räv butterfly fjäril ninacrown

The Shower Curtain ~ Duschdraperiet

apartment interior lägenhetsinredning lagerhaus owl uggla fox räv butterfly fjäril duschdraperi shower curtain ninacrown

A Placemat ~ En av Bordstabletterna

apartment interior lägenhetsinredning lagerhaus owl uggla fox räv butterfly fjäril duschdrapperi placemat bordstablett seethrough genomsinlig flower blomma ninacrown

Training for the Zombie Apocalyps

Standard

I hate being ill, I can’t go out and jog then :( I’ve actually done well the past couple of weeks, I’ve been out three times a week…

Work out to be fit and sexy? Hell no... I am traning for the Zombie Apocalypse ninacrown

Jag avskyr att vara sjuk, jag kan inte gå ut och jogga då :( Jag som faktiskt skött min träning ganska bra senaste veckorna och varit ute tre ggr i veckan…

Heterochromia Iridum

Standard

I tried to Google around a bit to find a way to tell what eye colour I have, if they are green, gray or hazel… But found another, much more interesting answer O.O I still don’t have a true answer to the real colour, but I now know why it’s been so hard… Why? Well, because of Heterochromia Iridum. My eyes has more than one colour :3

Jag försökte googla runt lite idag i ett försök att bedöma om mina ögon var gröna, grå eller hassel… Men hitta en annan, mycket mer intressant förklaring O.O Jag har fortfarande inget riktigt svar vad de är för färg, men jag vet nu varför det varit så svårt för mig att få ett… Varför? Jo, pga Heterochromia iridum (Svensk Wiki). Mina ögon har mer än en färg :3

Left Eye ~ Vänster Öga

öga vänster left eye Heterochromia iridum ninacrown

Right Eye ~ Höger Öga

öga höger right eye Heterochromia iridum ninacrown

Right Eye Flash ~ Höger Öga Blixt

höger öga right eye Heterochromia iridum ninacrown

Not a Particularly Good Day…

Standard

I’m bitter today, and get irritated on most things… Like some of the things that fly from some peoples mouths. For example, how people in Sweden use the word angst, or multitasking… Or that they complain about the rain and so on. I wish there for to inform you about this:

-Angst is a feeling of extreme worry, and the equivalent Swedish word for it has a more medical meaning to it making it a bit stronger. Therefore it is not the correct word to use when your giggling with your friends saying that you feel angst about not doing your homework. Had you instead been crying, apathetic or been rocking back and forth… Then the word angst would be appropriate. Angst is not the same as plane worry or lack of interest and planning.

-It ain’t multitasking when you vacuum, cook and read a book during the same day. It is multitasking when you vacuum, cook and read a book at the SAME TIME.

-It is autumn, it rains during autumn in Sweden. Just like the fact that is usually snow during winter, making SJ (Statens Järnväg, the company taking care of railway tracks and such) panic because they had forgotten that the exact same thing happened last year, and the year before that. Just as it is warm during summer, making SJ panic because they don’t know how to handle the warm railways.

-It ain’t, what in Sweden is called Vuxenpoäng (stuff you do as a teen that makes you look like an adult according to other teens, like… cleaning without being told too), to feed your children home made food. It is something you have to do whether you want to or not if you do feel the utter need too have children.

Thank you for reading, it was very kind of you :3 Bye!

oh no no way holy shit fuck this ninacrown

Jag är sur idag och irriterar mig på saker… Bland annat på vissa saker som flyger ut mun på folk. Som exempel, hur folk i Sverige använder ordet ångest, eller multitasking… Eller hur de klagar på att det regnar. Därför vill jag informera om detta:

-Ångest är en känsla av extrem oro, ofta orationell sådan, och passar därmed inte in när man sitter och fnittrar med sin kompis om att man inte pluggat till sitt prov. Hade du istället gråtit, stirrat apatiskt eller gungat fram och tillbaka… Då skulle man kunna säga att du kände ångest över att du inte pluggat. Allmän oro eller avsaknad av intresse och förplanering är inte ångest.

-Det är inte multitasking att dammsuga, laga mat och läsa en bok samma dag, det är multitasking om du dammsuger, lagar mat och läser en bok SAMTIDIGT.

-Det är höst, det regnar på hösten. Precis som att det i regel snöar på vintern så att SJ får psykbryt och inte vet hur tåg fungerar, precis som att det på sommaren blir varmt och SJ får psykbryt och inte vet hur de ska hantera de varma tågspåren.

-Det är inte vuxenpoäng att tillaga mat till sina barn, det ska göras vare sig du vill de eller ej om du nu känner att du måste ha barn.

Tack för att du läst, det var väldigt snällt :3 Hej då!

im in a glass case of EMOTION ninacrown

PS:

fuck you you fucking fuck bitch imma firering mah lasers ill kill you till your dead ninacrown

Well spent money!

Standard

I’ve been told that I spend my access money on the wrong kind of thing here in life O.O I have no idea what they mean by that! I had some extra money this month for example, so I bought these:

Folk har sagt mig att jag spenderar mina pengar på fel saker här i livet O.O Jag förstår inte alls vad de menar med det! Till exempel den här månaden, då hade jag lite extra pengar, så jag köpte detta:

böcker books denna månad this month harry potter ninacrown

The box is all the 7 Harry Potter books and there is also 3 English dictionaries as well as 4 books in Swedish ^^

Boxen innehåller alla sju Harry Potter-böckerna, det finns även 3 engelska ordböcker samt att fyra av böckerna är på Svenska ^^

Homemade soap

Standard

Yesterday my boyfriend and I made some soap ^^ It’s really funny, and quite easy if you have access to a hobby shop. There you can find big bocks of uncoloured and unscented soap to melt and do what you want with. We made these:

Igår gjorde jag och min pojkvän lite tvålar ^^ Det är riktigt kul, och ganska enkelt om man bor nära en hobbybutik (tex Panduro :P). Där kan du hitta stora klumpar med färglösa och doftlösa tvålmassor som du kan smällta och göra vad du vill med. Vi gjorde dessa:

soap tvål homemade hemmagjord scented coloured doftsatta färgade glitter stars stjärnor ninacrown

soap tvål homemade hemmagjord scented coloured doftsatta färgade glitter stars stjärnor ninacrown

soap tvål homemade hemmagjord scented coloured doftsatta färgade glitter stars stjärnor ninacrown

Apartment and stuff

Standard

*Evil laughter*
Hello every one ^^ People seems quite curious about my new apartment so I thought that I’ll write down a bit about it! It’s a one roomer, 41 square meter, has lots of windows, high ceiling, relatively new bathroom and kitchen and I will not tell anyone which floor it is because then people won’t help me move my stuff (it’s the 3rd o:3). The only negative thing is that I’ll have to pay for the warm water (not that common in rented apartments in Sweden) but I think I can live through that :)

*Elakt skratt*
Hej allihoppa ^^ Folk verkar vara ganska nyfikna på min nya lägenhet så jag tänkte skriva lite om den! Det är en enrummare, 41kvm, har stora fönster, högt i tak, relativt nytt badrum och kök men jag tänker inte tala om vilken våning den ligger på för då kommer ingen vilja hjälpa mig att flytta (den är på 3e våningen o:3). Det enda negativa med den är att jag kommer få betala för varmvattnet men jag tror jag kan överleva det :)

planlösning floor plan ninacrown apartment lägenhet 41 kvm kvadratmeter sq.m. square meter

May it be my home?

Standard

I’m a teeny weeny little bit like this right now;

Just nu känner jag mig lite såhär;

with a mild hint of;

med en mild hint av detta;

happyasfuck

Why you ask? Well, because I’m happy:3 Yes, I can be happy. It ain’t common, and it hurts, but I can live with that for a while. You see, I’ve been to my first apartment viewing ^^ It was really pretty.

Varför? Jo, för att jag är glad :3 Ja, jag kan vara glad. Det är inte vanligt, och det gör ont, men jag kan leva med det ett tag. Du förstår, jag har varit på min första lägenhetsvisning ^^ Den var riktigt fin.